Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy zmierza do rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców, którzy ukończyli 70. rok życia, jednakże legitymują się wiekiem niższym niż 75. rok życia.

 • 26 maja 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Krzysztof Kwiatkowski
 • 27 maja 2021

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Zdrowia

  – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 27 lipca 2021
 •  
 •