Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Projektowana ustawa wprowadza obowiązkową obecność na rozprawie niepoczytalnego sprawcy, wobec którego sąd orzeka o zastosowaniu środków zabezpieczających.