Narzędzia:
Projekt ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne

Celem projektu ustawy jest uproszczenie postępowania w sprawie stwierdzania chorób zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne oraz zrównanie wysokości niektórych świadczeń przysługujących osobom wykonującym zawody medyczne z tytułu chorób zawodowych wywołanych COVID-19, niezależnie od formy wykonywania zawodu.

 • 13 kwietnia 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Beata Małecka-Libera
 • 13 kwietnia 2021

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Zdrowia

  – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 14 czerwca 2021
 •  
 •