Narzędzia:
Projekt ustawy o stowarzyszeniach lokatorów i miejskim rzeczniku praw lokatorów i spółdzielców

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie szczególnej regulacji dla stowarzyszeń lokatorów pozwalającą na wspólne organizowanie obrony ich interesów w stosunku do wynajmujących Skarbu Państwa lub gminy, jak również ułatwiającą uzyskiwanie przez takie stowarzyszenia, a później przez lokatorów tytułu własności do zajmowanych lokali mieszkalnych.

 • 25 marca 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Artur Dunin
 • 30 marca 2021

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

  – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  – Komisji Ustawodawczej

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 30 maja 2021
 •