Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przedstawiona propozycja ma na celu wydłużenie obecnie przysługującej pomocy dla kobiet będących w ciąży w zakresie dostępu do bezpłatnych leków również w okresie  połogu.