Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Nowelizacja zmierza do objęcia działaniem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiotów zatrudniających, jakimi są przewodniczący klubu lub koła albo poseł lub senator. W konsekwencji pracownicy biur poselskich lub senatorskich oraz biur klubów i kół będą mogli przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych.