Narzędzia:
Projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Celem projektowanej ustawy jest utworzenie nowej instytucji – Agencji Spójności i Rozwoju, odpowiedzialnej za programowanie i zarządzanie środkami finansowymi z budżetu Unii Europejskiej.