Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o petycjach

Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy o petycjach poprzez wprowadzenie regulacji, której celem jest ograniczenie ewentualnej możliwości składania przez tę samą osobę petycji dotyczącej tego samego problemu do kilku podmiotów jednocześnie i w konsekwencji dokonuje modyfikacji w zakresie przesłanek pozwalających na pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.

 • 7 stycznia 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Aleksander Pociej
 • 11 stycznia 2021

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 11 marca 2021
 •  
 •