Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Projekt ustawy poszerza możliwość nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • 5 stycznia 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Bogdan Zdrojewski
 • 11 stycznia 2021

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

  – Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 11 marca 2021
 •  
 •