Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Celem ustawy jest doprowadzenie do odformalizowania i uproszczenia procedur administracyjnych związanych z załatwianiem przez obywateli spraw z zakresu: uzyskania rodzinnego świadczenia uzupełniającego.