Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • 14 października 2020

    Wniesienie projektu

    przedstawiciel wnioskodawcy senator Krzysztof Kwiatkowski
  •