Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Projekt ustawy zakłada podwyższenie maksymalnej kwoty zwrotu utraconego wynagrodzenia lub dochodu, przysługującego świadkowi wezwanemu do stawiennictwa, z 4,6% do 10% równowartości kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która stanowi górną granicę należności przysługujących świadkowi za utracony zarobek lub dochodów za każdy dzień udziału w czynnościach postępowania.