Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Petycja  P9-52/19
Celem ustawy jest zmiana organu uprawnionego do wydania, oraz umiejscowienia w systemie źródeł prawa, regulaminu Trybunału Stanu. Zamiast przez Sejm, regulamin Trybunału Stanu będzie wydawany przez Trybunał Stanu. 

 • 1 października 2020

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Robert Mamątow
 • 5 października 2020

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 5 grudnia 2020
 •  
 •