Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Petycja   P9-47/19
Celem projektowanej ustawy jest dodanie przepisu, który pozwala na zawarcie umowy o prowadzenie rodzinnego domu pomocy odpowiedniemu podmiotowi z gminą sąsiadującą, pod warunkiem, że gmina właściwa ze względu na miejsce położenia domu, nie zapewnia na swoim terenie możliwości korzystania całodobowo z usług bytowych i opiekuńczych prowadzonych w tej formie.


 

 • 1 października 2020

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Michał Seweryński
 • 5 października 2020

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

  – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 5 grudnia 2020
 •  
 •