Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Petycja P9-39/19.
Projekt ustawy zakłada zwiększenie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR o 50% za każdy miesiąc trwania pracy przymusowej w stosunku do dotychczasowej kwoty świadczenia przysługującego tym osobom.

 • 23 września 2020

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Robert Mamątow
 • 23 września 2020

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 25 listopada 2020
 •