Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Petycja P9-39/19.
Projekt ustawy zakłada zwiększenie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR o 50% za każdy miesiąc trwania pracy przymusowej w stosunku do dotychczasowej kwoty świadczenia przysługującego tym osobom.