Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Wyrok TK z dnia 2019.05.08
Sygn. akt K 45/16.
Projektowana ustawa poszerza prawo do odszkodowania za szkody łowieckie o przypadki, w których żądający odszkodowania odmówił zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom – jeżeli szkody te nie pozostawały w związku przyczynowym z odmową zgody.

 • 18 września 2020

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Adam Szejnfeld
 • 23 września 2020

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Środowiska

  – Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 7 listopada 2020
 •