Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Wyrok TK z dnia 2019.05.08
Sygn. akt K 45/16.
Projektowana ustawa poszerza prawo do odszkodowania za szkody łowieckie o przypadki, w których żądający odszkodowania odmówił zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom – jeżeli szkody te nie pozostawały w związku przyczynowym z odmową zgody.