Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Projekt ustawy wprowadza jednolite ustawowe normy regulujące charakter prawny, tryb tworzenia przez organy stanowiące oraz ramowe podstawy działania młodzieżowej rady powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa.