Narzędzia:
Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim

Projekt ustawy określa zasady i tryb utworzenia oraz zasady funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie pomorskim.