Narzędzia:

Postanowienie Marszałka Sejmu w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego  w celu  złożenia przysiegi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej