Narzędzia:

Pismo Marszałka Senatu w sprawie Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów z okazji 23. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego