Narzędzia:

49. posiedzenie Senatu RP X kadencji

27 września 2022 r.
Najbliższe Planowane Posiedzenie

projekt porządku 49.pos

Początek posiedzenia  w dniu 27 września 2022 r. o godz. 11:00


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Druki sejmowe: 2561do druku 25612566
Druki senackie: 806
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe.
druki sejmowe nr 2561, do druku nr 2561, 2566
druk senacki nr 806

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Ustawa ma na celu likwidację funduszu kompensacyjnego i wskazanie budżetu państwa jako wyłącznego źródła finansowania kosztu netto zgodnie z mechanizmami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 15 września 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 16 września 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 września 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 września 2022 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbędzie się 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali 176.