Narzędzia:

31. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia , cz.1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia cz.2


11.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

Senat w dniu 8 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1448do druku 1448 1499
Druki senackie: 500500 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 500u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej.
druki sejmowe nr 1448, do druku nr 1448, 1499
druki senackie nr 500, 500 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa wprowadza szczegółowe przepisy dotyczące sprawdzania przeszłości osób wykonujących zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 500 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


 


12.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senat w dniu 8 października 2021 r. odrzucił ustawę.
Druki sejmowe: 153415441544 A
Druki senackie: 503503 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinamateriał porównawczy
Uchwała: 503u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
druki sejmowe nr 1534, 1544, 1544-A
druki senackie nr 503, 503 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ustawa wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przewiduje się wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego typu obiektów w terminie 21 dni.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 503 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


13.

Ustawa o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Senat w dniu 8 października 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 września 2021 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 14441491
Druki senackie: 501501 A501 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 501u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
druki sejmowe nr 1444, 1491
druki senackie nr 501, 501 A, 501 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ratyfikowana umowa dotyczy ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie utworów kinematograficznych wyprodukowanych na terytorium państwa-Strony Konwencji. Podstawowym obowiązkiem nakładanym na państwa jest ustanowienie systemu gromadzenia i zachowania utworów kinematograficznych i ochrona oraz udostępnianie materiałów tam zgromadzonych.

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 września 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 października 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 21 września 2021 r. skierował ustawę do:
- Komisji Kultury i Środków Przekazu
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 501 A). 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 6 października 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 501 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.


14.

Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości

Senat w dniu 8 października 2021 r. zapoznał się z Informacją

15.

Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Senat w dniu 8 października 2021 r. podjął rezolucję o miejscu Polski w Unii Europejskiej.
Druki senackie: 521521 S521 X
Uchwała: 521u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej.
druki senackie nr 521, 521 S


z2
Poprzednia strona