Narzędzia:

35. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 porządek 35. posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia , cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 2


11.

Wybór Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Senat w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych i wybrał na Przewodniczącego Pana Senatora Marcina Bosackiego.
Druki senackie: 607
Uchwała: 607uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.
druk senacki nr 607

Marszałek Senatu na wniosek Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych przedstawił wniosek w sprawie wyboru senatora Marcina Bosackiego na Przewodniczącego Komisji (druk nr 607).

Kandydaturę  na posiedzeniu Senatu przedstawi senator Sławomir Rybicki.


z2
Poprzednia strona