Narzędzia:

23. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia cz.1, zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1,

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2, zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 2,

zapis video 1. dnia posiedzenia cz.3, zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 3,

zapis video 1. dnia posiedzenia cz.4, zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 4,

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 1 , zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1,

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 2, zapis video 2. dnia posiedzenia sala 217, cz. 2,


11.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 14 kwietnia 2021 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 318
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej).
druk senacki nr 318

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 22 stycznia 2021 r. 

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2021 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. zapoznała się z Informacją.


12.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów

Senat w dniu 15 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.
Druki senackie: 365
Uchwała: 365uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.b
druk senacki nr 365

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony wicemarszałek Michał Kamiński.

Punkt ten został włączony do porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu – po uzgodnieniu z klubami i kołami senackimi z pominięciem pierwszego czytania.


z2
Poprzednia strona