Narzędzia:

21. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1, zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1, sala 217

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 1, zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 1, sala 217

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1, zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia , cz.2, zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2


21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Druki senackie: 328328 S
Uchwała: 328uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.
druki senackie nr 328, 328 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy została upoważniona senator Lidia Staroń.

Projekt ustawy zmierza do wydłużenia o 2 lata okresu, w którym możliwe jest wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie w sprawach, przy czym przepis ten dotyczy spraw, które uprawomocniły się po wejściu w życie Konstytucji RP to jest po dniu 17 października 1997 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 lutego 2021 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 lutego 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 328 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Lidia Staroń.


22.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 327
Uchwała: 327uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 327

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2021 r.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.


z3
Poprzednia strona