Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu RP X kadencji

25, 26, 27 i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia , cz.3

zapis video 1 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia , sala 217, cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia , cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.2

zapis vodeo 3 dnia posiedzenia , cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz.3

zapis video 4 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 4 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 5 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 5 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 5 dnia posiedzenia, cz.3

zapis video 5 dnia posiedzenia, sala 217 , cz.1

zapis video 5 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2

zapis video 5 dnia posiedzenia , sala 217, cz.3

zapis viedo 6 dnia posiedzenia, cz 1

zapis video 6 dnia posiedzenia , cz.2

zapis video 6 dnia posiedzenia, sala 217, cz.1

zapis video 6 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

 

 

 


11.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. przyjął ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 735do druku 735do druku 735736751751 A
Druki senackie: 266266 A266 Z
Uchwała: 266uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o paszach.
druki sejmowe nr 735, 736, do druku nr 735, 736, 751, 751-A
druki senackie nr 266, 266 A

Były to poselskie projekty ustaw.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 735 projektu ustawy został upoważniony pan poseł Jarosław Rzepa.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego w druku sejmowym nr 736 projektu ustawy został upoważniony pan poseł Tomasz Zieliński.

Celem ustawy jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisu, w którym ustanowiony został zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 20 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 listopada 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 26 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 266 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


 


12.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 644do druku 644do druku 644671671 A
Druki senackie: 253253 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 253uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
druki sejmowe nr 644, do druku nr 644, 671, 671-A
druki senackie nr 253, 253 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów ustawy nowelizowanej do wymogu posiadania przez sędziów i asesorów sądowych jak również prokuratorów i asesorów wyłącznie obywatelstwa polskiego. Ponadto ustawa dostosowuje termin ogłoszenia wykazu wolnych stanowisk asesorskich przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów do potrzeb kadrowych sądownictwa.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 28 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 253 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


13.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 520601
Druki senackie: 244244 A244 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 244uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.
druki sejmowe nr 520 i 601
druki senackie nr 244, 244 A, 244 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ustawa dotyczy zapewnienia ochrony zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego w miejscu ich zalegania m.in. poprzez całkowite wyłączenie ich ze sprzedaży.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 27 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
─  Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 24 listopada  2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 244 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 244 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.


14.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 460599
Druki senackie: 241241 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 241uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.
druki sejmowe nr 460 i 599
druki senackie nr 241, 241 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Umowa kompleksowo reguluje stosunki między UE i jej państwami członkowskimi a Kanadą m.in. w obszarach: ochrony praw człowieka, podstawowych wolności, praworządności, pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego czy wzajemnych stosunków gospodarczych.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 27 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 24 listopada  2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 241 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Kamiński.

 


15.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 487600
Druki senackie: 242242 A242 B242 C
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 242uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.
druki sejmowe nr 487 i 600
druki senackie nr 242, 242 A, 242 B, 242 C

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu nadanie obywatelom Polski oraz obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii praw wyborczych w niektórych wyborach samorządowych – analogicznie do tych, które posiadali do momentu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 27 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do:
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 242 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 24 listopada  2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 242 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Kamiński.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 242 C).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Gromek.


16.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 października 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 459592
Druki senackie: 243243 A243 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 243uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.
druki sejmowe nr 459 i 592
druki senackie nr 243, 243 A, 243 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Infrastruktury.

Ustawa dotyczy zapewnienia ciągłości obowiązywania marynarskiej umowy o pracę podczas przetrzymywania marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statki, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub jej wypowiedzeniu.

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 27 pażdziernika 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 października  2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  28 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 października 2020 r. skierował ustawę do:
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 243 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 24 listopada  2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 243 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Kamiński.


17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Senat w dniu 27 listopada 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Druki senackie: 247247 S
Uchwała: 247uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

druki senackie nr 247, 247 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Zygmunt Frankiewicz.

 

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów określających zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w części dotyczącej zwolnienia od podatku gruntów kolejowych.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
─ Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2020 r.

Komisje wprowadziły poprawkę do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 247 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Druki senackie: 216216 S216 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 216uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
druki senackie nr 216, 216 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona pani senator Joanna Sekuła.

Projektowana ustawa stanowi realizację postulatów zawartych we wniesionych do Senatu petycjach.

Projekt ustawy wprowadza jednolite ustawowe normy regulujące charakter prawny, tryb tworzenia przez organy stanowiące oraz ramowe podstawy działania powiatowych i wojewódzkich rad seniorów. Projektowane regulacje pozwalają także jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności samorządowych rad seniorów. Ponadto projekt przewiduje możliwość objęcia członków takich rad ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub dowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Marszałek Senatu w dniu 23 września 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2020 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 216 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.


19.

Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych
Druki senackie: 152152 S152 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 152uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych.
druki senackie nr 152, 152 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.
Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Barbara Zdrojewska.

Projekt ustawy przewiduje zniesienie Rady Mediów Narodowych i przywrócenie konstytucyjnych kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Zakładane jest również wygaszenie funkcji członków rad nadzorczych i zarządów jednostek publicznej radiofonii i telewizji powołanych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy i powołanie przez KRRiT w ich miejsce nowych członków.

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 27 października 2020 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 152 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.


20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. przyjął wniosek o odrzucenie projektu ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji i tym samym nie podjął uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Druki senackie: 177177 S177 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
druki senackie nr 177, 177 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projekt ustawy wprowadza zmiany w regulacjach dotyczących działania rad pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W tym celu zmniejsza liczbę podpisów wymaganych do zgłoszenia kandydatury, zniesienie wymogu zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie wyborów rady pracowników czy zmniejszenie frekwencji wymaganej dla stwierdzenia ważności wyborów.

Marszałek Senatu w dniu 5 sierpnia 2020 r. skierował projekt ustawy do:
─ Komisji Ustawodawczej,
─ Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
─ Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 29 września 2020 r.
Komisje  wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 177 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


Poprzednia strona