Narzędzia:

14. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

Zapis video 14. pos. Senatu RP ; 11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.


31.

Zmiany w składzie komisji senackiej

Senat w dniu 18 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
Druki senackie: 182
Uchwała: 182u.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackiej.
druk senacki nr 182

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 12 sierpnia 2020 r.
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.


z4
Poprzednia strona