Narzędzia:

11. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 182

 

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.1
zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 182 cz. 1

zapis video 2 dnia posiedznia, sala 217, cz. 1 

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 182, cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz. 3

 

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz. 1
zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1
zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 182, cz. 1
zapis video 3 dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 182, cz. 2

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz. 3

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 182, cz. 3

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 3


1.

Odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Senat w dniu 1 czerwca 2020 r. odwołał senatora Marka Pęka z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Druki senackie: 128
Uchwała: 128uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
druk senacki nr 128

W dniu 19 maja br. senator Marek Pęk – w związku z wyborem na wicemarszałka Senatu -  złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 26 maja 2020 r.Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


2.

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Senat w dniu 1 czerwca 2020 r. wprowadził poprawki (36) do ustawy
Druki senackie: 118118 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniaOE-293OE-294OE-295OE-298OE-299OE-300materiał porównawczy
Uchwała: 118uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

druki sejmowe nr 368, do druku 368, 368-A, do druku 368-A, do druku 368 i 368-A

druki senackie nr 118, 118 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa określa zasady organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Przedstawione rozwiązania przewidują możliwość przeprowadzenia wyborów prezydenckich zarówno w sposób tradycyjny, tj. poprzez możliwość oddania głosu w lokalach wyborczych, jak również drogą głosowania korespondencyjnego. Ustawa reguluje kwestie związane z uczestnictwem w wyborach komitetów wyborczych zarejestrowanych w związku z wyborami wyznaczonymi na 10 maja 2020 r. Ponadto ustawa określa zadania Marszałka Sejmu związane z terminarzem wyborczym oraz powierza wybrane zadania związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, a także wojewodom.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 12 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 i 26 maja 2020 r.

Komisje nie zakończyły prac nad ustawą.

Komisje kontynuowały posiedzenie w tej sprawie w dniu 1 czerwca br.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 118 A).

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 118 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.

Sprawozdawcą mniejszości będzie senator Marek Pęk.


 

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 czerwca 2020 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 207do druku 207351351 A
Druki senackie: 111111 A111 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 111uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 207, do druku 207, 351, 351-A

druki senackie nr 111, 111 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa ma na celu m.in. dostosowanie przepisów o podatku dochodowym dnowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r. oraz ograniczenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe dla podatników, u których z obliczenia organu rentowego wynika nadpłata podatku.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 czerwca 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 maja  2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 111 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zygmunt Frankiewicz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Senat w dniu 4 czerwca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 7 maja 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 261355
Druki senackie: 115115 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 115uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

druki sejmowe nr 261, 355

druki senackie nr 115, 115 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie sposobu obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju (na poziomach: NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3).
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 czerwca 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 maja 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 115 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 czerwca 2020 r. odrzucił ustawę
Druki sejmowe: 342349349 A
Druki senackie: 110110 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 110uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 342, 349 i 349-A

druki senackie nr 110, 110 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Przedstawione w ustawie rozwiązania mają zagwarantować nowoczesny i efektywny pobór opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych. W tym celu przewiduje się m.in. stworzenie podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego oraz wykorzystywanie bezpłatnych aplikacji mobilnych. Ustawa przewiduje również przejęcie zadań poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za autostrady przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 26 maja 2020 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 110 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.

Sprawozdawcą mniejszości będzie senator Jan Hamerski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Senat w dniu 4 czerwca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 7 maja 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 335do druku 335353
Druki senackie: 113113 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 113uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

druki sejmowe nr 335, do druku 335, 353

druki senackie nr 113, 113 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa wypełnia obowiązek wynikający z wdrożenia przepisów prawa UE i wyznacza organ notyfikujący, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. W myśl ustawy organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki – Minister Rozwoju.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 12 maja 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 113 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senatorJacek Bogucki


7.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.

Senat w dniu 4 czerwca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 14 maja 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 199359
Druki senackie: 121121 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 121uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.

druki sejmowe nr 199 i 359

druki senackie  nr 121, 121 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Przedmiotowa Umowa dotyczy szeregu zagadnień we wzajemnych relacjach pomiędzy państwami UE a Singapurem, takich jak: współpraca w ramach wszystkich odpowiednich regionalnych i międzynarodowych forów i organizacji, zwalczanie terroryzmu i przestępstw międzynarodowych, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz wspieranie wzrostu i rozwoju handlu między Stronami. Ponadto Umowa odnosi się do współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, w tym praworządności i współpracy prawnej, ochrony danych, migracji, przeciwdziałania przemytowi i handlowi ludźmi oraz ceł.

 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 26 maja 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 121 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Kamiński.


8.

Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.

Senat w dniu 4 czerwca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 14 maja 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 200360
Druki senackie: 122122 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 122uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.

druki sejmowe nr 200 i 360

druki senackie nr 122, 122 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Celem Umowy jest zacieśnienie współpracy politycznej w zakresie polityki zagranicznej i kwestii bezpieczeństwa będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym broni masowego rażenia oraz broni strzeleckiej i lekkiej, zwalczania terroryzmu, propagowania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, współpracy na forach wielostronnych, współpracy w kwestiach gospodarczych i handlowych. Umowa dotyczy także pogłębienia współpracy sektorowej, m.in. w dziedzinie: badań i innowacji, edukacji i kultury, migracji, zwalczania terroryzmu, walki z przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością oraz współpracy sądowej i ochrony własności intelektualnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 26 maja 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 122 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Kamiński.


9.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

Senat w dniu 4 czerwca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 14 maja 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 305361
Druki senackie: 123123 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 123uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

druki sejmowe nr 305 i 361

druki senackie nr 123, 123 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Przedstawiona do ratyfikacji umowa zmierza do rozszerzenia zakresu relacji gospodarczych i handlowych, a także współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz współpracy przy zwalczaniu terroryzmu i cyberprzestępczości. Umowa stwarza możliwości współpracy w takich dziedzinach jak: środowisko i zmiany klimatyczne, zagadnienia sanitarne i fitosanitarne, badania naukowe, innowacje i społeczeństwo informacyjne, edukacja, kultura, turystyka, energia i transport.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2020 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 26 maja 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 123 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Kamiński.


10.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.

Senat w dniu 4 czerwca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 14 maja 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 346362
Druki senackie: 124124 A124 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 124uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.

druki sejmowe nr 346 i 362

druki senackie nr 124, 124 A, 124 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska.

Ratyfikacja umożliwi uregulowanie ram prawnych dla postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 maja 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 maja 2020 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

- Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej  w tej sprawie odbyło się 26 maja 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 124 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Kamiński.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 1 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 124 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.