Narzędzia:

84. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.

Senat w dniu 30 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 35813628
Druki senackie: 12771277 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1277uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.

druki sejmowe nr 3581, 3628

druki senackie nr 1277, 1227 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Ustawa ma na celu ratyfikację umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 31 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 31 lipca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 29 sierpnia 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1277 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.


2.

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Senat w dniu 31 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 36703709
Druki senackie: 12851285 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1285uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

druki sejmowe nr 3670,3709

druki senackie nr 1285, 1285 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu. 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 sierpnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 sierpnia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1285 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek. 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 31 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3580do druku 3580do druku 358036883688 A
Druki senackie: 12841284 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1284uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

druki sejmowe nr 3580, do druku nr 3580, 3688, 3688 A

druk senacki nr 1284, 1284 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Ustawa ma na celu realizację stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich. Przedmiotowy środek pomocowy polega na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres liczący co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów.

 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 września 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 12 sierpnia 2019 r. skierował ustawę do:

 - Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

 - Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 29 sierpnia 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1284 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki


4.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Senat w dniu 31 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3605do druku 36053637
Druki senackie: 12831283 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1283uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

druki sejmowe nr 3605, do druku nr 3605, 3637
druki senackie nr 1283, 1283 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenia do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 września 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 sierpnia 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 29 sierpnia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1283 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


5.

Ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

Senat w dniu 30 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3666do druku 36663693
Druki senackie: 12761276 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1276uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

druki sejmowe nr 3666, do druku nr 3666, 3693

druki senackie nr 1276, 1276 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 

Ustawa reguluje zasady udzielania wsparcia finansowego armatorom śródlądowym oraz funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz Funduszu Rezerwowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85. posiedzeniu w dniu 31 lipca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 lipca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 sierpnia 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 31 lipca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 29 sierpnia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1276 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski


6.

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Senat w dniu 30 sierpnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i wyraził zgodę na powołanie Mariana Banasia na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Druki sejmowe: 36923707
Druki senackie: 1287
Uchwała: 1287uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

druki sejmowe nr 3692, 3707

druk senacki nr 1287

 

Sejm podjął uchwałę na 85.  posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 r. i powołał pana Mariana Banasia na Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 30 sierpnia 2019 r.


7.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Senat w dniu 31 sierpnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Druki senackie: 12881288 S
Uchwała: 1288uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

druki senackie nr 1288, 1288 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawcy został upoważniony senator Jan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 sierpnia 2019 r. skierował projekt do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 sierpnia 2019 r.

Komisja wprowadziła poprawkido przedstawionego projektu uchwały (druk nr 1288 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn. 


8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli

Senat w dniu 31 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 37523779
Druki senackie: 12891289 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1289uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

druki sejmowe nr 3752, 3779

druki senackie nr 1289, 1289 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Celem ustawy jest usprawnienie procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020 objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85.  posiedzeniu w dniu 30 sierpnia  2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 30 sierpnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 31 sierpnia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1289 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


9.

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Senat w dniu 31 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3663do druku 3663do druku 366337773777 A
Druki senackie: 12901290 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1290uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

druki sejmowe nr 3663, do druku 3663, 3777, 3777-A

druki senackie nr 1290, 1290 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Wiceprezes Rady Ministrów – Jacek Sasin.
 

Celem ustawy jest określenie zadań, organizacji oraz sposobu działania Państwowej Komisji mającej na celu wyjaśnienie przypadków nadużyć seksualnych wobec dzieci mających poniżej 15 lat. Komisja będzie się składać z 7 członków: trzech – powołanych przez Sejm większością 3/5 głosów; jednego – powołanego przez Senat większością 3/5 głosów, a także po jednym członku powołanym przez: prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka.  Kadencja Komisji trwać ma 7 lat.
 

Sejm uchwalił ustawę na 85.  posiedzeniu w dniu 30 sierpnia  2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 30 sierpnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 31 sierpnia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1290 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 31 sierpnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3714do druku 3714do druku 3714do druku 371437893789 A
Druki senackie: 12911291 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1291uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3714, do druku 3714,  3798, 3798-A

druki senackie nr 1291, 1291 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu obniżenie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 18 do 17 proc. oraz obniżenia kosztów pracy przez podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

 

Sejm uchwalił ustawę na 85.  posiedzeniu w dniu 30 sierpnia  2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 30 sierpnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 sierpnia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1291 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.