Narzędzia:

76. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 2

zapis viedo 2. dnia posiedzenia cz. 3

zapis video 2. dnia posiedzenia cz. 4

 

 

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 11 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę upamiętniającą profesora Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci oraz 30-leciem odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Druki senackie: 11191119 S
Uchwała: 1119uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

druki senackie nr 1119, 1119 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Janina Sagatowska.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2019 r. skierował projekt do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej odbyło się 20 marca 2019 r. 

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 1119 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska.


2.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

Senat w dniu 11 kwietnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 32993340
Druki senackie: 11391139 A1139 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 1139uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

druki sejmowe nr 3299, 3340
druki senackie nr 1139, 1139 A, 1139 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2019 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 5 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do:

-Komisji Obrony Narodowej.

-KomisjiSpraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie KomisjiObrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia  2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1139 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Dobrzyński.

 

Posiedzenie KomisjiSpraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia  2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1139 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


3.

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Senat w dniu 12 kwietnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3311do druku 331133423342 A
Druki senackie: 11401140 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1140uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

druki sejmowe nr 3311, do druku 3311, 3342 , 3342 A 
druki senackie nr 1140, 1140 A


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego w 2019 r. oraz zasady jego wypłaty.
 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2019 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 5 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie KomisjiRodziny, Polityki Senioralnej i Społecznejw tej sprawie odbyło się 10 kwietnia  2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1140 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki.

Sprawozdawcą mniejszościkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 kwietnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 15 marca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3205do druku 3205do druku 320532483248 A
Druki senackie: 11211121 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1121uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3205, do druku nr 3205, 3248, 3248-A

druki senackie nr 1121, 1121 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania rozporządzenia PE i Rady (UE) w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Ustawa przewiduje wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu do celów nadzorowania przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 marca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu14 kwietnia 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 marca 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 kwietnia  2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1121 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny

Senat w dniu 12 kwietnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 15 marca 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2878do druku 2878do druku 287832503250 A
Druki senackie: 11231123 A1123 B1123 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1123uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny.

druki sejmowe nr 2878, do druku nr 2878, 3250, 3250-A

druki senackie nr 1123, 1123 A, 1123 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań, które powinny znacząco ograniczyć proceder cofania liczników (drogomierzy) w pojazdach mechanicznych,
a zwłaszcza w używanych samochodach osobowych importowanych do Polski. W ustawie przewidziano karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru.

 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 marca 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu14 kwietnia 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 marca 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 3 kwietnia 2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1123 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.
 

Posiedzenie Komisji Infrastrukturyw tej sprawie odbyło się 10 kwietnia  2019 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1123 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 kwietnia 2019 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 3303do druku 330333483348 A
Druki senackie: 11431143 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1143uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3303, do druku nr 3303, 3348,  3348 A
druki senackie nr 1143, 1143 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy gruntownej zmiany podejścia do sposobu penalizacji zachowań związanych z obrotem produktami leczniczymi, przede wszystkim w kontekście zdiagnozowanego, działającego na szeroką skalę, procederu tzw. "odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych".
 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2019 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 5 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowiaw tej sprawie odbyło się 10 kwietnia  2019 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 1143 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł

 


7.

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Senat w dniu 12 kwietnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 326133323332 A
Druki senackie: 11421142 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1142uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

druki sejmowe nr 3261, 3332, 3332 A
druki senackie nr 1142, 1142 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu uproszczenie i skrócenie procesu realizacji procedur wzajemnego uznawania dokumentów przez urzędy m.in. poprzez zniesienie wymogu legalizacji i apostille w odniesieniu do niektórych dokumentów urzędowych wydanych w jednym państwie członkowskim UE, które mają być przedstawione w innym państwie członkowskim UE.
 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2019 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 5 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie KomisjiSamorządu Terytorialnego i Administracji Państwowejw tej sprawie odbyło się 10 kwietnia  2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1142 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Senat w dniu 12 kwietnia 2019 r. przyjął ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 329633333333 A
Druki senackie: 11411141 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1141uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

druki sejmowe nr 3296, 3333, 3333 A

druki senackie nr 1141, 1141 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Celem ustawy jest optymalizacja udostępniania danych z ewidencji ludności na rzecz podmiotów publicznych i podmiotów prywatnych. Ponadto ustawa dotyczy przyznania organom gmin kompetencji do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL.
 

Sejm uchwalił ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 maja 2019 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 5 kwietnia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie KomisjiSamorządu Terytorialnego i Administracji Państwowejw tej sprawie odbyło się 10 kwietnia  2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1141 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

 


9.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Senat w dniu 12 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Druki senackie: 11181118 S
Uchwała: 1118uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

druki senackie nr 1118, 1118 S


Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Jadwiga Rotnicka.


Marszałek Senatu w dniu 28 lutego 2019 r. skierował projekt do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej odbyło się 20 marca 2019 r. 

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały (druk nr 1118 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


10.

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Senat w dniu 12 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wyraził zgodę na powołanie Jana Nowaka na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Druki sejmowe: 33133337
Druki senackie: 1144
Uchwała: 1144uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
druki sejmowe nr 3313, 3337
druk senacki nr 1144

 

Kadencja obecnego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyty Bielak-Jomaa upływa 22 kwietnia br. (4 lata od dnia złożenia ślubowania tj. 22 kwietnia 2015 r.).

Sejm podjął uchwałę na 79.  posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. i powołał pana Jana Nowaka na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 5 kwietnia 2019 r.