Narzędzia:

68. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej

Senat w dniu 12 grudnia 2018 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej
Druki senackie: 937937 S
Uchwała: 937uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej.
druki senackie nr 937, 937 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Wcisła.

Marszałek Senatu w dniu 11 sierpnia 2018 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 października 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 937 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Wcisła.


2.

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Senat w dniu 12 grudnia 2018 r. wyraził zgodę na powołanie Mikołaja Pawła Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka
Druki sejmowe: 30023011
Druki senackie: 1033
Uchwała: 1033uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

druki sejmowe nr 3002, 3011
druk senacki nr 1033
 

Sejm na 72. posiedzeniu w dniu 23 listopada 2018 r. powołał na Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawła Pawlaka.
 

Uchwała w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 23 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2018 r. 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Senat w dniu 12 grudnia 2018 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 299230123012 A
Druki senackie: 10251025 A1025 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1025uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

druki sejmowe nr 2992, 3012, 3012-A
druki senackie  nr 1025, 1025 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa rozciąga obowiązek lustracyjny na wszystkie kategorie pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w polskich placówkach zagranicznych oraz w jednostkach nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych powołanych na podstawie odrębnych przepisów i wprowadza zakaz zatrudnienia w służbie zagranicznej osób współpracujących z organami bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72.  posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa dniu 23 grudnia 2018 r. 

Marszałek Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. skierował ustawę do:
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2018 r. Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1025 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 1025 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Tomasz Grodzki. 


4.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Senat w dniu 14 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3015
Druki senackie: 10281028 A1028 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1028uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

druk sejmowy nr 3015
druk senacki nr 1028, 1028 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa przedłuża obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie do dnia 30 czerwca 2020 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72.  posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. skierował ustawę do:
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1028 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Senat w dniu 14 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2995do druku nr 29953020
Druki senackie: 10291029 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1029uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

druki sejmowe nr 2995,do druku 2995, 3020
druk senacki nr 1029, 1029 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu skorelowanie aktualnego poziomu stawek podatku od towarów i usług (VAT) ze stanem finansów publicznych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72.  posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływaw dniu 23 grudnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. skierował ustawę do:
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2018 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1029 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Senat w dniu 14 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 29043014
Druki senackie: 10231023 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1023uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

druki sejmowe nr 2904, 3014
druk senacki nr 1023, 1023 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Celem ustawy jest uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary i usługi. Ustawa wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz regulacje w zakresie opodatkowania bonów oraz w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku bonów różnego przeznaczenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. skierował ustawę do:
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2018 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1023 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Senat w dniu 14 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2996
Druki senackie: 10311031 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1031uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

druk sejmowy nr 2996
druk senacki nr 1031, 1031 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa przedłuża okres zawieszenia stosowania przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nowelizacją podatek ten ma mieć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72.  posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. skierował ustawę do:
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2018 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1031 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


8.

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

Senat w dniu 14 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2902do druku nr 290230053005 A
Druki senackie: 10241024 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia materiał porównawczy
Uchwała: 1024uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

druki sejmowe nr 2902, 3005, 3005-A
druki senackie nr 1024, 1024 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 

Ustawa reguluje zasady sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz sposób prowadzenia ewidencji przez IPN tych grobów. Ponadto ustawa określa zasady udzielania przez IPN dotacji oraz świadczeń pieniężnych na budowę, remont i utrzymanie tych grobów.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72.  posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. skierował ustawę do:
- Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2018 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (15) do ustawy (druk nr 1024 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Senat w dniu 14 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 299730043004 A
Druki senackie: 10271027 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1027uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o paszach.

druki sejmowe nr 2997, 3004, 3004-A
druki senackie nr 1027, 1027 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa przesuwa na dzień 1 stycznia 2021 r. termin wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 72.  posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. skierował ustawę do:
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 7 grudnia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1027 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Kilian.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach

Senat w dniu 14 grudnia 2018 r. przyjął ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 299830033003 A
Druki senackie: 10261026 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1026uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach.

druki sejmowe nr 2998, 3003, 3003-A
druki senackie nr 1026. 1026 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu w szczególności skrócenie i uproszczenie procesu  wyboru operacji złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) do jednostki centralnej oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji, jak również uwzględnienie w systemie prawnym zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020).

 

Sejm uchwalił ustawę na 72.  posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. skierował ustawę do:
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 7 grudnia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1026 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.