Narzędzia:

47. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 3 dnia posiedzenia

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.4

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz.5

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz.2

 


 


1.

Drugie czytanie: projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki; projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”

Senat w dniu 21 września 2017 r. podjął uchwałę w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana ”Solidarności”
Druki senackie: 575581575/581 S
Uchwała: 575_581uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie:

- projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

- projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”.

druki senackie nr 575, 581, 575/581S

Projekty uchwał zostały wniesione przez:

- grupę senatorów - przedstawiciel wnioskodawców senator Grażyna Sztark (druk senacki nr 575),

- grupę senatorów - przedstawiciel wnioskodawców senator Jan Maria Jackowski (druk senacki nr 581).

 Marszałek Senatu skierował do Komisji Ustawodawczej:

- w dniu 25 lipca 2017 r. projekt uchwały z druku nr 575,

- w dniu 4 września 2017 r. projekt uchwały z druku nr 581.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 575/581 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


 


2.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 21 września 2017 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 561
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 561

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 7 lipca 2017 r. 

Marszałek Senatu w dniu 11 lipca 2017 r. skierował Informację do:
-Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.  
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


3.

Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Senat w dniu 22 września 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1537do druku 1537do druku 1537do druku 15371761
Druki senackie: 590590 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 590uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

druki sejmowe nr 1537, do druku nr 1537, 1761

druki senackie nr 590, 590 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Celem ustawy jest ustanowienie 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 590 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bonisławski.


4.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 182018241824 A
Druki senackie: 599599 A599 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 599uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

druki sejmowe nr 1820, 1824, 1824-A

druki senackie 599, 599 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa dotyczy zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w tym: zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w tym w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego); doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego; zakup pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne
z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów).

 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 599 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


5.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 17751805
Druki senackie: 598598 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 598uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

druki sejmowe nr 1775, 1805

druki senackie nr 598, 598 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Rozwoju i Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa ma na celu rozwiązanie umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych na podstawie porozumień dwustronnych m.in ze względu na niezgodności z prawem Unii Europejskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 598 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


6.

Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki senackie: 585585 A585 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 585uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.

druki sejmowe nr 1689, do druku nr 1689, 1711

druki senackie nr 585, 585 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu zaktualizowanie podstaw prawnych działalności Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” poprzez zmianę jego struktury i kompetencji organów,  zasad nadzoru i zarządzania. W myśl ustawy rada pracownicza zostanie zastąpiona  radą nadzorczą powoływaną przez ministra właściwego do spraw transportu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 585 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Senat w dniu 22 września 2017 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 14551575
Druki senackie: 589589 A589 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 589uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

druki sejmowe nr 1455, 1575

druki senackie nr 589, 589 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i dotyczy m.in. wprowadzenia instytucji opłaty tymczasowej na poczet opłaty należnej z tytułu egzekucji świadczeń niepieniężnych i wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych. Ponadto nowelizacja zmienia brzmienie tych przepisów, które dotyczą wysokości opłat wnoszonych w związku z egzekucją odebrania rzeczy, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości, wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz wprowadzenia dozorcy w dozór nieruchomości, opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób czy wreszcie – wprowadzenia wierzyciela w posiadanie w innych przypadkach niż wyżej wymienione.

 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 589 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Lidia Staroń.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1750do druku 1750do druku 1750do druku 17501760
Druki senackie: 584584 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 584uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

druki senackie nr 584, 584 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy rozszerzenia dostępu do pełnienia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego o kandydatów, którzy spełniają wymagania przewidziane na stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym; stosowania w szerszym zakresie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym do praw i obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzenia przepisów dostosowujących i gwarantujących realizację prawa do zabezpieczenia społecznego rodzinom sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym sędziów w stanie spoczynku.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 584 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Senat w dniu 22 września 2017 r. przyjął ustawę z dnia 15 września 2017 r. bez poprawek.
Druki senackie: 587587 A587 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 587uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

druki sejmowe nr 1324, do druku nr 1324, 1683

druki senackie nr 587, 587 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Nowelizacja zakłada uchylenie przepisów, które dotyczą gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. W myśl ustawy umowy zawarte z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach doradców i asystentów wygasną po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r. 

Żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów (druk nr 587 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Senat w dniu 22 września 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki senackie: 586586 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 586uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 1688, do druku nr 1668, 1757

druki senackie nr 586, 586 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

 

Ustawa dotyczy zwiększenia poziomu finansowania wydatków obronnych do wysokości 2% PKB- wg metodologii NATO oraz zwiększenia wydatków obronnych do 2,5% PKB w 2030 r.; podwyższenia z 25% do 33% ustanowionego obecnie progu procentowego w zakresie wysokości możliwych do udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 września 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 18 października 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 września 2017 r. skierował ustawę do:
- Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 20 września 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 586 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Rusiecki

Mniejszość komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.