Narzędzia:

38. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 retransmisja 1. dnia posiedzenia część 1

 retransmisja 1. dnia posiedzenia część 2

 retransmisja 2. dnia posiedzenia część 1

 retransmisja 2. dnia posiedzenia część 2


1.

Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 30 marca 2017 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 1093do druku 109312721272 A
Druki senackie: 443443 A443 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 443uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 1093, do druku nr 1093, 1272, 1272-A

druki senackie nr 443, 443 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta została upoważniona Małgorzata Sadurska – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Ustawa określa zasady przygotowania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską realizować będzie powołany przez ustawę Komitet. Przewodniczącym Komitetu będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 14 marca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 443 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 marca 2017 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki senackie: 439439 A439 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 439uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1183, errata do druku nr 1183, do druku nr 1183, 1304

druki senackie nr 439, 439 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Ustawa stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwania, zmniejszą ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych, przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli, zapewnią adekwatność administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszeń prawa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

-Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

-Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 23 marca 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 439 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 439 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


3.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Senat w dniu 30 marca 2017 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy
Druki sejmowe: 1185do druku 1185do druku 1185do druku 118513391339 A
Druki senackie: 442442 A442 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 442uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

druki sejmowe nr 1185, do druku nr 1185, 1339, 1339-A

druki senackie nr 442, 442 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Zawiera rozwiązania mające na celu usprawnienie i ułatwienie dochodzenia należności przez przedsiębiorców oraz zwiększenie możliwości oceny przez nich wiarygodności płatniczej kontrahenta, a także poprawienie skuteczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych zawierającego informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny.

 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 23 marca 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (13) (druk nr 442 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Senat w dniu 30 marca 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1288do druku 1288do druku 12881303
Druki senackie: 441441 A441 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 441uch.pdf
więcej informacji o punkcie

 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

druki sejmowe nr 1288, do druku nr 1288, 1303

druki senackie nr 441, 441 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rozwoju  i Finansów.

 

Celem ustawy jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom tzw. dyrektywy alkoholowej oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które zmieniło załącznik do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Ponadto wprowadzane zmiany pozwolą na bieżące pozyskiwanie informacji o ilości alkoholu etylowego całkowicie skażonego, który będzie przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 37. posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 marca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 23 marca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 441 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz


5.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1322do druku 132213621362 A
Druki senackie: 455455 A455 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 445uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

druki sejmowe nr 1322, 1362, 1362-A

druki senackie nr 455, 455 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną tj. system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który powinien być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w przychodniach przyszpitalnych. W ramach systemu wyodrębnionych będzie sześć poziomów zabezpieczenia, począwszy od poziomu lokalnego aż po poziom szpitali klinicznych. Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 28 marca 2017 r.
 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 455 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

Mniejszość Komisji Zdrowia wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) .

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tomasz Grodzki.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1332do druku 13321390
Druki senackie: 456456 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 456uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

druki sejmowe nr 1332, 1390

druki senackie nr 456, 456 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa wprowadza normy dotyczące sprowadzania na terytorium RP z państw trzecich - czyli z państw nienależących do UE – tkanek i komórek ludzkich przeznaczonych do przeszczepiania i zastosowania u ludzi. Ustawa wprowadza także przepisy dotyczące pobierania i testowania tkanek i komórek, które odbywa się poza Unią Europejską, oraz działań na rzecz zapewnienia monitorowania tkanek i komórek w drodze od dawcy do biorcy i na odwrót. Ponadto nowelizacja  wprowadza również niepowtarzalny identyfikator stosowany w odniesieniu do tkanek i komórek dystrybuowanych w UE w postaci „jednolitego kodu europejskiego”, który zawiera informacje dotyczące głównych cech i właściwości tkanek i komórek.

 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 28 marca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 456 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Senat w dniu 30 marca 2017 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy
Druki senackie: 460460 A460 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 460uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 1127, do druku nr 1127, 1318, 1318-A

druki senackie nr 460, 460 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Celem ustawy jest zmniejszenie liczby członków oraz zmiana składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rad nadzorczych wojewódzkich funduszy oraz zarządów wojewódzkich funduszy.

 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Środowiska,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 marca 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 460 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych

Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 457457 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 457uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.

druki sejmowe nr 1305 , do druku nr 1305,  1359, 1359-A

druki senackie nr 457, 457 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Cyfryzacji.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie obywatelom załatwienia szeregu spraw związanych z administracją publiczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Zmiany dotyczą m.in. przepisów regulujących funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców i przepisów stanowiących ramy prawne dla uruchomienia systemu CEPiK 2.0. Ponadto zmieniane przepisy dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny i mają spowodować zmniejszenie liczby zaświadczeń, które będzie trzeba dołączać do wniosku przez osoby ubiegające się o przyznanie tych świadczeń.
 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 29 marca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 457 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 14171418
Druki senackie: 459459 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 459uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich -

druki sejmowe nr 1417 , 1418

druki senackie nr 459, 459 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu zmianę algorytmu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia, aby zapewnić jak największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych z maksymalną 65% wysokością dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 28 marca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 459 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 23 marca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1376do druku 1376do druku 13761389
Druki senackie: 458458 A458 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 458uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

druki sejmowe nr 1376, do druku 1376, 1389

druki senackie nr 458, 458 A, 458 B
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Celem nowelizacji jest zawieszenie na okres do 30 czerwca 2017 r. stosowania przepisów art. 15 ust. 1 i 2 obecnie obowiązującej ustawy w związku z organizacją Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21 Polska 2017. Wyłączenie tych przepisów umożliwi dystrybucję biletów nie zawierających takich danych jak: imię i nazwisko, PESEL lub rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, co ułatwi wymianę biletów na ten turniej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 marca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 28 marca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 458 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 marca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 458 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.