Narzędzia:

28. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Wznowienie posiedzenia w dniu 21 października 2016 r. o godz. 12.15

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.3
 

 


 

 


11.

Informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)

Senat w dniu 19 października 2016 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

Informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA).


12.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Senat w dniu 21 października 2016 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki sejmowe: 459do druku 459do druku 459874do druku 874
Druki senackie: 298298 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 298uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
druki sejmowe nr 459, do druku 459, 874, do druku 874
druki senackie nr 298, 298 A


Był to rządowy projekt ustawy.


Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

Ustawa ma na celu wypełnienie przez Polskę zobowiązań nałożonych przez UE w zakresie utworzenia i prowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 7 października 2016 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 7 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 18 października 2016 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 298 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.


13.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

Senat w dniu 21 października 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 października 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 916945
Druki senackie: 302302 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 302uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016

druki sejmowe nr 916, 945

druki senackie 302, 302 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma umożliwić Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypłaty w roku bieżącym 70% zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla producentów rolnych za 2016 r. w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR)
 

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 października 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 listopada 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.

Marszałek Senatu w dniu 20 października 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 21 października 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 302 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.


z2
Poprzednia strona