Narzędzia:

10. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 12 lutego 2016 r. przyjął ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 211do 211do 211do 211do 211229
Druki senackie: 8686 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 086uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 211, do druku nr 211, 229

druki senackie nr 86, 86 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy dokonania odpowiednich zmian dostosowawczych w ustawach, które do tej pory przypisywały zadania i kompetencjeministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 11 lutego 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 lutego 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 lutego 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 12 lutego 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 86 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


2.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Senat w dniu 12 lutego 2016 r. przyjął ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 216238238 A
Druki senackie: 8787 A87 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 087uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

druki sejmowe nr 216, do druku nr 216, 238, 238-A

druki senacki enr 87, 87 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa dotyczy pomocy finansowej kierowanej do rodzin wychowujących dzieci (do 18. roku życia).
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 11 lutego 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 lutego 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 lutego 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowejw tej sprawie odbyło się 12 lutego 2016 r.   

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 87 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.