Narzędzia:

5. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3


11.

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
Druki senackie: 222822/28 O
Uchwała: 02228uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.

druki senackie nr 22, 28, 22/28 O
 

Zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa na okres czterech lat.
 

Marszałek Senatu ustalił termin na składania wniosków w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa od dnia 13 listopada do dnia 30 listopada 2015 r.
W terminie tym do Marszałka Senatu zostały złożone wnioski dotyczące następujących kandydatów:

-      senatora Bohdana Paszkowskiego,

-      senatora Rafała Ambrozika.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2015 r. skierował wnioski w sprawie w/w kandydatów w celu zaopiniowania do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

W związku z wyborem senatora Bohdana Paszkowskiego na wojewodę podlaskiego jego mandat senatorski wygasł. Tym samym wniosek w sprawie jego kandydatury stał się  bezprzedmiotowy.
 

Marszałek Senatu przywrócił termin na składanie wniosków w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa do dnia 11 grudnia br.
 

W terminie tym do Marszałka Senatu zostały złożone wnioski dotyczące następujących kandydatów:

-      senatora Stanisława Gogacza,

-      senatora Piotra Zientarskiego.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 grudnia 2015 r. skierował wnioski w sprawie w/w kandydatów w celu zaopiniowania do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie zaopiniowania zgłoszonych kandydatur odbyło się 16 grudnia 2015 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatury senatora Rafała Ambrozika oraz senatora Stanisława Gogacza.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


12.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
Druki senackie: 2121 S
Uchwała: 021uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

druki senackie nr 21, 21 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senatorJan Maria Jackowski.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2015 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 21 S).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


13.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
Druki senackie: 4141 S
Uchwała: 041uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.

druki senackie nr 41, 41 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Klich.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2015 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 41 S).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


14.

Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Druki senackie: 4242 S
Uchwała: 042uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

druki senackie nr 42, 42 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Michał Seweryński.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2015 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 42 S).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


15.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. nie podjął uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 40
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 40

 

Posiedzenie Komisji  Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja przygotowała wniosek w tej sprawie (druk nr 40).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.


z2
Poprzednia strona