Narzędzia:

4. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja  posiedzenia cz. 2

retransmisja posiedzenia cz. 3


1.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 10 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 24
Uchwała: 024uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 24
 

Posiedzenie Komisji  Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2015 r.

Komisja przygotowała wniosek w tej sprawie (druk nr 24).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.


2.

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury

Senat w dniu 10 grudnia 2015 r. wybrał senatorów: – Aleksandra Szweda – Marka Pęka do składu Krajowej Rady Prokuratury
Druki senackie: 2323 O
Uchwała: 023uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury.

druki senackie nr 23, 23 O
 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji.
 

Marszałek Senatu ustalił termin na składania wniosków w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury od dnia 13 listopada do dnia 30 listopada 2015 r.

W terminie tym do Marszałka Senatu zostały złożone wnioski dotyczące następujących kandydatów:

-      senatora Marka Pęka,

-      senatora Aleksandra Szweda.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2015 r. skierował wnioski w sprawie w/w kandydatów w celu zaopiniowania do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 grudnia 2015 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatury senatora Marka Pęka oraz senatora Aleksandra Szweda (druk nr 23 O).

Sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie będzie senator Zbigniew Cichoń.


3.

Wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

Senat w dniu 10 grudnia 2015 r. wybrał senatora Stanisława Gogacza na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
Druki senackie: 25
Uchwała: 025uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

druk senacki nr 25
 

Na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej została zgłoszona kandydatura senatora Stanisława Gogacza.
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich  w tej sprawie odbyło się 10 grudnia  2015 r.

Sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich – senator Krzysztof Słoń.