Narzędzia:

1. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 4.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3. .

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 4.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 5.

 

  • Otwarcie posiedzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Powołanie Marszałka Seniora.
  • Wystąpienie Marszałka Seniora.
  • Ślubowanie Marszałka Seniora.
  • Powołanie sekretarzy 1. posiedzenia Senatu.
  • Ślubowanie senatorów.

1.

Wybór Marszałka Senatu

Senat w dniu 12 listopada 2015 r. wybrał senatora Stanisława Karczewskiego na Marszałka Senatu
Druki senackie: 1
Uchwała: 001.pdf

2.

Wybór Wicemarszałków Senatu

Senat w dniu 12 listopada 2015 r. wybrał senatorów: Adama Bielana, Bogdana Borusewicza, Grzegorza Czeleja, Marię Koc na wicemarszałków Senatu
Druki senackie: 2345
Uchwała: 002.pdf

3.

Wybór Sekretarzy Senatu

Senat w dniu 12 listopada 2015 r. wybrał senatorów: Rafała Ambrozika, Roberta Dowhana, Arkadiusza Grabowskiego, Łukasza Mikołajczyka, Marka Pęka, Waldemara Sługockiego, Aleksandra Szweda, Jerzego Wcisłę na sekretarzy Senatu
Druki senackie: 6
Uchwała: 003.pdf

4.

Powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Senat w dniu 12 listopada 2015 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
Druki senackie: 8
Uchwała: 004.pdf

5.

Wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Senat w dniu 12 listopada 2015 r. wybrał senatora Sławomira Rybickiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
Druki senackie: 9
Uchwała: 005.pdf

6.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat w dniu 13 listopada 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Druki senackie: 77 S7 X
Uchwała: 006.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 7, 7S, 7X
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Krzysztof Słoń.
 

Projekt ma na celu dokonanie zmian dotyczących stałych komisji senackich polegających na utworzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 listopada 2015 r. skierował projekt uchwały do   Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Posiedzenie Komisji  Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich  w tej sprawie odbyło się 12 listopada 2015 r.

Komisja wprowadziła poprawkę do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 7 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Krzysztof Słoń.

 


7.

Powołanie stałych komisji senackich

Senat w dniu 13 listopada 2015 r. podjął uchwałę w sprawie powołania komisji senackich
Druki senackie: 10
Uchwała: 007.pdf

8.

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Senat w dniu 13 listopada 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich
Druki senackie: 11
Uchwała: 008.pdf