Narzędzia:

69. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja posiedzenie cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2
 


1.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 21 stycznia 2015 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki senackie: 816816 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 816.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3034, do druku 3034, 3055, do druku 3055, 3055-A, do druku 3055-A

druki senackie nr 816, 816 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Przedstawione w ustawie zmiany określają zasady nabycia kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, zasady przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w tych kopalniach oraz ich likwidacji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 84.  posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 stycznia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 lutego 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło 17 i 20 stycznia 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 816 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Kogut.