Narzędzia:

Posiedzenie: 48. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


7 września 2022 r.