Narzędzia:

Posiedzenie: 48. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


7 września 2022 r.
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej

2
Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Poprawka 1-4, 6-13, 15


3
Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Poprawka 14


4
Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


5
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze

Wniosek o przyjęcie projektu


6
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 1


7
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 2


8
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 3


9
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 4, 24


10
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 5


11
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 6


12
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 7


13
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 8, 13, 19


14
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 9, 12, 20


15
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 10


16
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 14


17
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 16


18
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 17


19
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 18, 21-23, 25-29, 35, 38, 41, 42


20
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 30


21
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 31, 46


22
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 32


23
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 34


24
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 36


25
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 37


26
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 39


27
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 39a


28
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 40


29
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 43


30
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 44


31
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 45


32
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 47


33
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 49


34
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


35
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


36
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


37
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5


38
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


39
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


40
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


41
Drugie czytanie projektu ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022

Wniosek o przyjęcie projektu


42
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Wniosek o przyjęcie projektu


43
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie projektu


44
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech

Poprawka


45
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Poprawka 1-4, 6-13, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 4, 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 8, 13, 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 9, 12, 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 18, 21-23, 25-29, 35, 38, 41, 42

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 31, 46

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 37

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 39

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 39a

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 40

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 43

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 44

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 45

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 47

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Poprawka 49

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania