Narzędzia:

Posiedzenie: 47. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


3 i 4 sierpnia 2022 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

2
Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

3
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-4


4
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 6


5
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


6
Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wniosek o odrzucenie ustawy


7
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 1-3, 6, 7, 11, 12


8
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 4


9
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 5


10
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 8


11
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 9


12
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 10


13
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


14
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 1-5, 8, 11-13, 15


15
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 6


16
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 7


17
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 9


18
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 10


19
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 14


20
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 16-18, 20, 21, 23, 28


21
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 19, 29


22
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 22, 27


23
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 24


24
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 25, 26


25
Ustawa o dodatku węglowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


26
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 1, 2


27
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


28
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego

Wniosek o przyjęcie projektu


29
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


30
Ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


31
Ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


32
Ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


33
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


34
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 26-28


35
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


36
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 25


37
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


38
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


39
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


40
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


41
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


42
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


43
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


44
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12, 23


45
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13


46
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


47
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15


48
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16


49
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


50
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18


51
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20


52
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


53
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24


54
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


55
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


56
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


Nr głosowania 2
Temat głosowania
Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 1-3, 6, 7, 11, 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 1-5, 8, 11-13, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 16-18, 20, 21, 23, 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 19, 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 22, 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Poprawka 25, 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o dodatku węglowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 85. rocznicy Wielkiego Strajku Chłopskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 26-28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12, 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania