Narzędzia:

Posiedzenie: 47. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


3 i 4 sierpnia 2022 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Uzupełnienie porządku obrad

Nr głosowania 1
Temat głosowania
Uzupełnienie porządku obrad
Wyniki głosowania