Narzędzia:

Posiedzenie: 45. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


29 i 30 czerwca 2022 r.