Narzędzia:

Posiedzenie: 45. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


29 i 30 czerwca 2022 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

2
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


3
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


4
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


5
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


6
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


7
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Poprawka 1


8
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Poprawka 2


9
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Poprawka 3


10
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Poprawki 4-6


11
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Poprawka 7


12
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


13
Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


14
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Poprawki 1-17, 19-37, 40-43


15
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Poprawka 18


16
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Poprawka 38


17
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Poprawka 39


18
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


19
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Poprawka 1-3


20
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Poprawka 4


21
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Poprawka 5


22
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Poprawka 6-7


23
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


24
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


25
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


26
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


27
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 7


28
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


29
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


30
Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Wniosek o odrzucenie ustawy


31
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


32
Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


33
Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 6


34
Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


35
Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5


36
Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


37
Ustawa o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


38
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A

Wniosek o przyjęcie projektu


39
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


40
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Wnioski 1-2


41
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


42
Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


43
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 1


44
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 2


45
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


46
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


47
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


48
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


49
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


50
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


51
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


52
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


53
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


54
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Poprawki 4-6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Poprawki 1-17, 19-37, 40-43

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Poprawka 38

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Poprawka 39

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Poprawka 1-3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Poprawka 6-7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustaleń poczynionych przez Senacki Zespół do spraw Spółki GETBACK S.A

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Wnioski 1-2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania