Narzędzia:

Posiedzenie: 45. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


29 i 30 czerwca 2022 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania