Narzędzia:

Posiedzenie: 44. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


8 i 9 czerwca 2022 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

20
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 1


21
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Wniosek mniejszości


22
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 2


23
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 3


24
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 4


25
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 5


26
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 6


27
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 7


28
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 8


29
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 9


30
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 10


31
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


32
Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


33
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


34
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 14


35
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


36
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


37
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 7


38
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


39
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


40
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


41
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


42
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 12, 13, 15, 16, 18-22


43
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


44
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


45
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


46
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


47
Ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


48
Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


49
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


50
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


51
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


52
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


53
Ustawa o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


54
Ustawa o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


55
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Wniosek o przyjęcie projektu


56
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


57
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


58
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


59
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


60
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Wniosek mniejszości

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 12, 13, 15, 16, 18-22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o wypowiedzeniu Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, sporządzonej w Moskwie dnia 22 października 1963 r., w brzmieniu nadanym Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 18 grudnia 1970 r., Protokołem w sprawie zmiany Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej oraz Statutu tego Banku, sporządzonym w Moskwie dnia 23 listopada 1977 r. oraz Protokołem o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r. (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.) oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. oraz 18 grudnia 1990 r.), sporządzonym w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania