Narzędzia:

Posiedzenie: 44. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


8 i 9 czerwca 2022 r.