Narzędzia:

Posiedzenie: 44. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


8 i 9 czerwca 2022 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka


2
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


3
Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


4
Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Poprawka 1-5


5
Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


6
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


7
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


8
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


9
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


10
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5-7, 11, 15, 16, 19, 20, 22-27, 29


11
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 9, 12, 13, 31


12
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


13
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


14
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


15
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18


16
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


17
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28


18
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30


19
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Poprawka 1-5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5-7, 11, 15, 16, 19, 20, 22-27, 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 9, 12, 13, 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania