Narzędzia:

Posiedzenie: 43. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


1 i 8 czerwca 2022 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

17
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie projektu


18
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-16


19
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


Nr głosowania 17
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania